Proč a jakým způsobem si založit svěřenecký fond?

Pokud máte majetek, který chcete uchovat do budoucna či jej uchránit, můžete si založit svěřenský fond a majetek do něj vložit.

K čemu lze svěřenecký fond využít?

Tento druh fondu lze využít jak pro účely soukromé, tak i veřejné.

Fondy zřizované pro účely soukromé mají sloužit k prospěchu určité osoby nebo mohou mít účel podnikatelský. Pokud se zřizují za účelem veřejně prospěšným, jedná se především o fondy určené pro aktivity kulturní, vzdělávací, věděcké či charitativní. Mohou sloužit jako podpora pro činnosti spojené s veřejnými aktivitami nebo na podporu nemocných. Výhodou svěřeneckého fondu je absence dohledu státu.

Založit však lze i speciální druhy svěřeneckých fondů. Patří mezi ně svěřenský fond obchodní, investiční či zajišťovací. Více informací naleznete na stránkách alphacitizen.com. Zde také můžete využít možnost nezávazné konzultace, na které se dozvíte veškeré potřebné informace.

Jak založit svěřenecký fond?

Založení svěřeneckého fondu není nic složitého, ale jedná se o časově náročnější administrativní úkon, který za vás zajistí zaměstnanci společnosti Alpha Citizen.

Pokud chcete založit svěřenský fond, je potřeba vyčlenit majetek, který chcete do fondu vložit. Mlže se jednat o jakoukoli nemovitost či kapitál. Do fondu však lze také vložit obchodní podíly. Dále je potřeba zvolit způsoby nakládání s majetkem vloženým do fondu a důležitou osobou je i správce fondu, které též určuje zakladatel fondu. V neposlední řadě je to beneficient, který pak z fondu profituje.

Fond může založit osobo právnická i fyzická, dokonce i osob více. Beneficient může být osoba jedna nebo více. Může se jednat o rodinné příslušníky, v případě firmy její zaměstnance nebo osoby úplně cizí.

Správce je osoba, která pečuje o majetek svěřený do fondu a nakládá s ním, dle pokynů zakladatele fondu. Mlže se jednat o sobu právnickou i fyzickou. Jako správce může být zvolen dokonce i zakladate fondu či jeho beneficient. V tomto případě však musí být zvolen ještě správce další.