Hromosvod vás ochrání před bleskem, ale když není plně funkční, hrozí opak!

O hromosvodu na internetu kolují různé mýty a nepřesné informace. Udělejte si proto jasno a přečtěte si, proč si ho pořídit a udržovat ho ve stoprocentním stavu.

Hromosvod neboli bleskosvod je jedním ze základních ochranných prvků proti úderu blesku. Kromě toho, že objekt chrání před jeho přímým zásahem, minimalizuje následky úderu v bezprostřední blízkosti stavby. Slouží jako preventivní opatření před případnými škodami, které může napáchat bouřka, a to tak, že svede blesk do země a zabrání poškození konstrukce či rozvodů v domě.

Blesk je jedním z průvodních jevů bouřky, ke kterým dochází v důsledku nestabilního proudění teplého vzduchu. Riziko nespočívá pouze v přímém zasažení konkrétního místa, v nebezpečí jsou domy v okruhu cca 2 km – do této vzdálenosti se může proud rozšířit prostřednictvím kabelů, datových spojů, kovového potrubí a dalšími vodiči. Kromě požáru může dojít i k poškození elektronických přístrojů.

Je hromosvod povinný?

Odborníci na revize elektro Liberec ze servisního centra ABAX připomínají, že instalace bleskosvodu u rodinných domů povinná není. Výjimkou jsou osamocené objekty stojící na kopci, jinak je montáž na rozhodnutí majitele.

Pro koho naopak povinnost instalace hromosvodů platí, jsou školy, průmyslové a hospodářské budovy, nemocnice, bytové domy a další budovy, ve kterých by mohl úder blesku ohrozit větší skupinu osob nebo napáchat rozsáhlejší škody.

Nefunkční hromosvod jako časovaná bomba

Jakkoliv je montáž hromosvodu rozumná i v případě, že je čistě na uvážení majitele nemovitosti, nefunkční soustava může naopak zapříčinit problémy. Nedokáže-li poškozené zařízení bezpečně svést blesk do země, hrozí přechod proudu do konstrukce nebo elektroinstalace. Škody mohou být velmi vážné.

V rámci pravidelné revize hromosvodů by proto měla být prověřena také mechanická pevnost systému a míra koroze. Instalaci zařízení, které musí být v souladu s platnými normami, vždy provádí certifikovaný technik.